"Медия хъб за социално предприемачество" е проект в подкрепа на стратегическата цел на Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта - „Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България“ чрез насърчаване и разпространение на разбирането за социалното младежко предприемачество в областта на аудиовизуалния и информационно-медийния сектор. Проектът се изпълнява от Фондация "ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИИТЕ" в партньорство със сдружение "ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕРАКТИВНИ И МЕДИЙНИ ПРОГРАМИ"

Стани социален предприемач Разбери как тук